söndag 5 juli 2015

Karma & Lagen om Attraktion

Jag fick en fråga om vad Karma är.

Karma och Lagen om Attraktion är egentligen samma sak. Det man ger ut (tror, känner, gör, energimässigt vibrerar) får man tillbaka.

Även om det förnöjer egot att tänka att de människor som gör illa kommer att få sitt så är det inte ett straff instiftat av en allsmäktig överordnad som agerar som domare över människor, djur och natur.

Karma liksom Lagen om Attraktion är orsak och verkan, handling och konsekvens, både andligt och fysiskt.

Karma och Lagen om Attraktion visar att vi alltid har ett personligt ansvar för det vi vill vara, göra och äga.


Karma