söndag 26 oktober 2014

Ringar på vattnet

Det vi matar våra hjärnor med formar våra individuella föreställningar som i sin tur formar vår individuella uppfattning om det vi ser, hör och känner.

Det blir en rundgång, likt ett evigt springande runt i ett ekorrhjul ända till den dag då du uppmärksammar det och vill förändra det.

Det börjar med att du förändrar ditt sätt att tänka. Istället för att tänka samma tankar som du alltid har gjort stannar du upp och tänker en ny tanke. Till exempel: "Tänk om det skulle vara på det här viset..." eller "Hur skulle det vara om...?" eller "Vad kan jag göra istället för...?"

En ny verklighet börjar öppna sig.

Nya möjligheter dyker upp.

Testa dina föreställningar! Vad är det som du är mest övertygad om just nu? Kan det vara på ett annat sätt?


Börja inte med att itu med problemen. Börja med att förändra ditt sätt att tänka så löser sig problemen.