tisdag 16 december 2014

Hämnd

När man känner sig illa behandlad är det lätt att tanken går till att hämnas. 
Tanken på att den personen som gjort så att jag mår dåligt kommer att få igen med samma mynt, kan vara riktigt behaglig. För stunden. 

Hämndtanken kommer ifrån det sårade inre barnet som inte vet hur det ska hantera det som gör ont. Det spelar ingen roll om man funderar ut nåt riktigt jävligt som man tycker står i paritet till den smärta man känner eller om man lutar sig tillbaka och inväntar att "karma-lagen" ska slå till. Grundorsaken till hämnden är densamma oavsett hur man tänker att den ska utkrävas. Det gäller då det verkligen är ett barn som känner sig sårat eller om det är en vuxen man eller kvinna med ansvar över styret för ett helt land.

Men om vi alla skulle lyssna på och handla efter det sårade barnets önskan så blir det ett evigt kastande fram och tillbaka av hämndaktioner som kommer ur ilska, sorg och förtvivlan. Och ingen kommer att bli gladare, mer harmonisk och kärleksfull av det. Det man fokuserar på är det man får mer av. Vi kan se det hända överallt i världen där människor strider mot varandra.

Har man då inte rätt att känna sig arg, sårad, ledsen och förtvivlad?

Självklart. 

Alla känslor är viktiga. Speciellt för din egen, inre utveckling.

Känslor är direkta budskap från ditt undermedvetna (själen, ditt inre jag) till ditt medvetna, yttre jag. 

Det är känslor som du helst inte vill kännas vid (och försöker bli av med t ex genom att hämnas) som kan få dig att växa genom att du inser att det du känner egentligen handlar om någon lyckades skrapa hål på den fasad du byggt upp omkring dig själv.

Om du lyckas med att stoppa tanken på att hämnas så har du helt kostnadsfritt fått en fantastisk möjlighet att istället öppna upp för en kontakt med dig själv som kan få dig att växa och utvecklas. Det är många gånger en tuff match att gå in i närkontakt med sig själv men den är en kamp värd att vinna långt mer än att få den korta tillfredsställelsen över att se en yttre, inbillad motståndare förlora.

Så nästa gång du blir sårad, var medveten om att du har ett val. Du kan antingen kräva hämnd eller ta möjligheten att växa som människa.