lördag 28 februari 2015

Universella lagar

(Favorit i repris.)

Lagen om Gudomlig ordning
Allting sker i rätt tid, på rätt plats och i rätt ordning.


Valfrihetslagen
Människan har en fri vilja även när och om hon tror att hon inte har det.


Lagen om tanken som skapande kraft
Allting börjar med en tanke. Tanken ligger till grund för de attityder vi har och de handlingar vi utför.


Samhörighetslagen
Dina celler har ett minne och detta minne talar om för dig när, var, hur och med vem du ska agera i livets skeenden.


Överflödslagen
Allt vi behöver finns i överflöd.


Attraktionslagen
Du drar till dig människor som står på din egen kunskapsnivå och som har din förståelse för livet och dina egenskaper.


Karmalagen
Som man sår får man skörda. Som man bäddar får man ligga. Allt du gör mot andra kommer tillbaka till dig.


Ackumuleringslagen
Det vi är intresserade av, tänker på eller samlar på i en eller annan form drar vi till oss.


Avskärmningslagen
När vi älskar och uppskattar oss själva skapar vi ett starkt beskydd mot negativitet och disharmoni.


Manifesteringslagen

Det du tänker på, längtar efter, ber om, affirmerar om, visualiserar osv blir verklighet.


Bumeranglagen
Allt du ger ut kommer tillbaka trefaldigat.


Enhetslagen
Allting ingår i samma helhet och vi är ett med allt omkring oss.


Harmonilagen
Allting längtar efter harmoni.


Skapandelagen

Vi skapar allt omkring oss, medvetet eller omedvetet.


Tacksamhetslagen
Den som inte är tacksam i sitt sinne får heller inget att vara tacksam för.


Utvecklingslagen

När vi ger upp gamla inprogrammerade motstånd utvecklas vi lättare.


Motståndslagen
Vad du än hatar, har fördomar om eller på annat sätt försöker motstå i livet drar du till dig - som en magnet.


Reflexionslagen

Din omvärld är en spegel av dig själv. Det du hatar eller tycker om hos andra är något du tycker om eller hatar hos dig själv.


Tillitslagen
När vi slutar oroa oss och låter universums gudomliga vägledning guida oss genom livet upphör sjukdomar och problem att existera  i våra liv.


Förändringslagen
All förändring utanför mig, börjar inom mig själv.


Synkroniseringslagen
När olika händelser som sker samtidigt vävs in i varandra till en helhet.
.

[utdrag ur Kosmiska lagar av Kristina Wennergren.]

Som du kanske redan har upptäckt ingår flera av de här lagarna i det som man "allmänt" pratar om som Attraktionslagen.