lördag 15 november 2014

Har du mött din andlige vägledare idag?

Är du ens medveten om när du möter en andlig vägledare?

Faktum är att många av våra vardagliga möten är direkta källor till
andlig vägledning när vi är öppna för att ta emot vad de har att säga oss.

Jag vet. Det låter både töntigt och flummigt men prova får du se.


A man meets twelve great spiritual leaders
Bild: www.leunig.com.au